Czy technologie IT i globalizacja spowodują zmiany

w mechanizmie kreacji pieniądza?

 

prof. dr hab. Andrzej Sławiński

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

12 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 – Sala Senacka [Budynek Główny]


Koreferent:

prof. dr hab. Jacek Karwowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 

 Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.