Harmonogram – rok akademicki 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY


17 października 2018 r.

prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
Ustawa 2.0: partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej

Koreferenci:
prof. dr hab. Janina Filek oraz prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


14 listopada 2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Warszawski)
Czy potrzebna jest kolejna zmiana organizacji terytorialnej Polski? Refleksje w 20 lat po reformie administracji publicznej

Koreferenci:
dr Wojciech Jarczewski - dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
dr Jarosław Bober - Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


12 grudnia 2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Czy technologie IT i globalizacja spowodują zmiany w mechanizmie kreacji pieniądza?

Koreferenci:
prof. dr hab. Jacek Karwowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)


9 stycznia 2019 r.

prof. UJW dr hab. Rafał Jacek Czachor (Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach)
Wdrażanie reform nowego zarządzania publicznego w RPA w kontekście przemian po epoce apartheidu

Koreferenci:

 

SEMESTR LETNI

6 marca 2019 r.

dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
Rewitalizacja - instrument rozwoju miast czy marketingowe narzędzie utrwalania lokalnej tożsamości?

Koreferenci:

3 kwietnia 2019 r.

dr Klaudia Wolniewicz-Słomka (Uniwersytet Warszawski)
Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym na przykładzie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Koreferenci:
dr Agnieszka Pacut (Katedra Gospodarki Publicznej UEK)

22 maja 2019 r.

Jacek Woźniak (Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego)
Miasta w rozwoju regionalnym Gruzji – szanse i zagrożenia

Koreferenci:

5 czerwca 2019 r.