SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2018/2019

 


17 października 2018 r.

prof. dr hab. Jarosław Górniak, (Uniwersytet Jagielloński)
Ustawa 2.0: partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej

Koreferenci:
prof. dr hab. Janina Filek (Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Stanisław Mazur (Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


14 listopada 2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Warszawski)
Czy potrzebna jest kolejna zmiana organizacji terytorialnej Polski? Refleksje w 20 lat po reformie administracji publicznej

Koreferenci:
dr Wojciech Jarczewski (dyrektor Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
dr Jarosław Bober (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)


12 grudnia 2018 r.

prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Czy technologie IT i globalizacja spowodują zmiany w mechanizmie kreacji pieniądza?

Koreferenci:
prof. dr hab. Jacek Karwowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)


9 stycznia 2019 r.

prof. UJW dr hab. Rafał Jacek Czachor (Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach)
Wdrażanie reform nowego zarządzania publicznego w RPA w kontekście przemian po epoce apartheidu


6 marca 2019 r.

dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
Rewitalizacja - instrument rozwoju miast czy marketingowe narzędzie utrwalania lokalnej tożsamości?


3 kwietnia 2019 r.

dr Klaudia Wolniewicz-Słomka (Uniwersytet Warszawski)
Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym i krajowym na przykładzie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3


22 maja 2019 r.

Jacek Woźniak (Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego)
Miasta w rozwoju regionalnym Gruzji – szanse i zagrożenia