SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2012/2013 

 

10 X 2012

O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego

dr Dawid Sześciło (Uniwersytet Warszawski)

24 X 2012

Polska w niestabilnym otoczeniu - uwagi o kryzysie z perspektywy Brukseli

dr hab. Marek Grela (dyplomata, ekonomista, były wiceminister spraw zagranicznych, b. ambasador i pierwszy stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej (2002-2006), b. wysoki rangą urzędnik Sekretariatu Rady Unii Europejskiej oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2006-2012))

14 XI 2012

Efekty restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski

dr Wojciech Szymla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

28 XI 2012

Unia bankowa w aspekcie stabilności finansowej krajów goszczących

dr Stanisław Kluza (SGH)

12 XII 2012

Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej

prof. dr hab. Mirosława Marody (Uniwersytet Warszawski)

19 XII 2012

Czy konieczne są radykalne zmiany w bankach centralnych w reakcji na obecny kryzys

prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

9 I 2013

Czy kryzysy finansowe zmieniają optymalny poziom rezerw dewizowych?

dr Marek Dąbrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

20 II 2013

Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej

dr Marta Strumińska-Kutra (Akademia Leona Koźmińskiego)

Koreferenci:
dr Magdalena Jelonek i dr Marcin Zawicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

27 III 2013

Efektywność instrumentów planowania przestrzeni w polskiej administracji

dr Igor Zachariasz (Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego)

Koreferenci:
dr inż. Wiesław Wańkowicz - Instytut Rozwoju Miast O/Kraków
dr Michał Kudłacz - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17 IV 2013

Czemu z Polsce brak innowacji i wdrożeń

prof. dr hab. Krzysztof J. Konsztowicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Koreferenci:
dr hab. prof. UEK Jacek Klich oraz dr Łukasz Mamica - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13 V 2013

Czy brak polityki przemysłowej jest najlepszą polityką rozwoju w XXI wieku?

prof. Robert H. Wade (London School of Economics and Political Science)

15 V 2013

Partnerstwo publiczno-społeczne w zarządzaniu publicznym

dr Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS)

Koreferent: dr hab. Stanisław Mazur - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

22 V 2013

Formal and informal institutional change: the experience of postsocialist transformation

prof. Bernard Chavance (University Paris Diderot)

Koreferenci:
dr hab. prof. UEK Jacek Klich oraz dr Łukasz Mamica - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10 VI 2013

Zarządzanie przez wartości drogą do dobrego rządzenia

prof. Andrzej Herman (SGH)

Koreferent:
dr hab. Marek Ćwiklicki - Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie