SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2008/2009

 

8 X 2008

System kontroli administracji w Polsce

Tomasz Hoffmann (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej)

22 X 2008

Working in the Social Economy: Panacea or Pain?

prof. Ash Amin (Durham University)

19 XI 2008

Wokół (niektórych) dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej

dr hab. Jacek Klich (Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ)

3 XII 2008

Wolny handel z państwem w tle

prof. Henryk Kierzkowski (Graduate Institute of International Studies, Szwajcaria)

17 XII 2008

Jakość rządzenia przez sądy (Judicial Governance)

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Naczelny Sąd Administracyjny, Uniwersytet Łódzki)

7 I 2009

Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Rafał Sułkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

21 I 2009

Przestrzeń życia codziennego

prof. dr hab. Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński)

25 II 2009

Państwo a gospodarka – instytucjonalne podstawy autonomii i współzależności

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

11 III 2009

Bezpieczeństwo energetyczne Polski - kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencja dla rządzenia

dr Agnieszka Dobroczyńska, dr Leszek Juchniewicz (Mostostal Zabrze Holding S.A.)

1 IV 2009

„Dobre rządzenie”. Uwarunkowania „współrządzenia” w skali miasta w perspektywie socjologicznej

prof. UEK dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

22 IV 2009

Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 roku w świetle projekcji modelu Hermin?

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

6 V 2009

Działania faktyczne administracji publiczne

dr Ambroży Mituś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

26 V 2009

Rola Banku Światowego w dążeniu do poprawiania jakości rządzenia w zmieniającym się świecie

dr Michał Rutkowski (Bank Światowy)

3 VI 2009

Znaczenie koordynacji sieciowej w polityce innowacyjnej

Piotr Kopyciński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)