SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

15 X 2014

Przywództwo. Ujęcie socjologiczne

Maria Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales)

Koreferenci:
prof. Jacek Klich (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Jagielloński)

tekst - do pobrania

22 X 2014

Państwo prawa a gospodarowanie

prof. dr hab. Jacek Raciborski (Uniwersytet Warszawski)

Koreferenci:
dr hab. Wojciech Giza (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur ( Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

5 XI 2014

Gminna metropolia – wyzwanie dla zarządzania rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich

Mirosław Grochowski (Uniwersytet Warszawski)

Koreferent:
dr Michał Kudłacz (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

19 XI 2014

Krajowa polityka miejska okiem politologa

dr Rafał Matyja (Uniwersytet Jagielloński)

Koreferenci:
prof. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

tekst - do pobrania

10 XII 2014

Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne

prof. dr hab. Danuta Hübner

Koreferenci:
prof. dr hab. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa)
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

14 I 2015

Praktyka realizacji polskiej polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne

dr Maciej Frączek (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferenci:
dr Seweryn Krupnik (Uniwersytet Jagielloński)
dr Marek Benio (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

11 III 2015

System zdrowotny a rynek

profesor Cezary W. Włodarczyk

Koreferenci:
dr hab. Jacek Klich (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Paweł Białynicki Birula (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

System zdrowotny i rynek propozycja wyjaśniania. Streszczenie - do pobrania

23 III 2015

Much of the ‘economics of property rights’ devalues property and legal rights

prof. Geoffrey Hodgson

25 III 2015

Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości

dr Tomasz Geodecki, Maciej Grodzicki

Koreferenci: dr hab. Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Adam Michalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prezentacja - do pobrania

8 IV 2015

Struktura budżetów powiatów w Polsce oraz ich efektywność techniczna – analiza obwiedni danych

dr Mariusz Trojak (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński)

22 IV 2015

W poszukiwaniu trzeciej drogi – poza etatystycznym i rynkowym modelem usług publicznych

dr Dawid Sześciło (Uniwersytet Warszawski)

Koreferenci:
dr Piotr Kopyciński i dr Paweł Białynicki-Birula (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

tezy - do pobrania

13 V 2015

Jakość rządzenia w Unii Europejskiej na poziomie regionalnym – wnioski dla Polski

prof. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Koreferenci:
prof. dr hab. Janusz Zaleski (WARR)
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

20 V 2015

Impact of the Minimum Wage on Youth Labor Markets

prof. Thomas Hyclak (Lehigh University)

Koreferenci:
prof. UEK dr hab. Jacek Klich (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Marek Benio (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)