SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2011/2012

 

12 X 2011

Skutki deficytu fiskalnego w warunkach stóp procentowych bliskich zera

Andrzej Rzońca

25 X 2011

Instytucje, rozwój gospodarczy i społeczny w gospodarkach znajdujących się w procesie transformacji

prof. Pasquale Tridico (University of Rom)

14 XI 2011

Knowledge Regimes: The Tale of Two Countries

prof. Ove K. Pedersen (Copenhagen Business School)

23 XI 2011

Wpływ designu na konkurencyjność polskich firm

dr Łukasz Mamica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

30 XI 2011

Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej

Łukasz Bajak, Sebastian Weber (doktoranci UEK)

14 XII 2011

Demokracja a kryzys

Aleksander Smolar (Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego)

11 I 2012

Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody Planowania Rozwoju instytucjonalnego i Wspólnej metody oceny CAF

Michał Żabiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

25 I 2012

Polanyian Varieties of Capitalism

Bela Greskovits (Central European University, Budapest)

22 II 2012

Kryzys strefy euro. Przyczyny, drogi wyjścia

prof. dr hab. Jan Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

14 III 2012

Uwarunkowania zarządzania zdrowiem w UE. Prolegomena do analizy instytucjonalizacji polityki zdrowotnej

dr Paweł Białynicki-Birula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

17 IV 2012

Law and Economics: An Introduction with Applications to Contract Law and Governmental Regulation

prof. Thomas Ulen (University of Illinois)

25 IV 2012

Twinning jako narzędzie modernizacji administracji publicznej

Stanisław Alwasiak (doktorant UEK)

16 V 2012

Współzależności pomiędzy nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym

Andrzej Bartelski (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk)

23 V 2012

Inflacja bazowa jako przesłanka decyzji podejmowanych w polityce pieniężnej

prof. dr hab. Dariusz Filar (Uniwersytet Gdański)

30 V 2012

Czy las może być prywatny?

prof. dr hab. Tomasz Żylicz (Uniwersytet Warszawski)