SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2009/2010

 

14 X 2009

Wpływ metropolii na rozwój regionów w świetle strategii rozwoju szczebla regionalnego i lokalnego na przykładzie Krakowa, Warszawy i Wrocławia

Michał Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

28 X 2009

Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce

Seweryn Krupnik (Uniwersytet Jagielloński)

18 XI 2009

W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

2 XII 2009

Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – prezentacja koncepcji i narzędzia badawczego

Karol Olejniczak (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski)

16 XII 2009

Obywatel w państwie i w społeczeństwie obywatelskim

prof. dr hab. Jacek Raciborski (Uniwersytet Warszawski)

7 I 2010

Wyzwania dla państwa prawa

prof. dr hab. Marek Safjan (Uniwersytet Warszawski)

20 I 2010

Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania

dr Przemysław Kieliszewski (Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

25 II 2010

Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionów w Polsce

Konrad Dudzik (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego),
Jakub Głowacki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

10 III 2010

Zarządzanie długiem publicznym w kryzysie

Mirosław Gronicki

24 III 2010

Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?

dr Norbert Laurisz (Akademia Górniczo-Hutnicza)

12 V 2010

Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjnej i spójnej przestrzeni

Tomasz Parteka (Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)

27 V 2010

Markets: Incomplete, Sequential, Inefficient, Unfair - but Irreplaceable

prof. Domenico Mario Nuti (University of Rome)

 9 VI 2010

Co ekonomiści wiedzą o działalności dobroczynnej? Garść problemów wartych zbadania

dr Dominik Buttler (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)