SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2010/2011

 

13 X 2010

Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych – użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna

prof. dr hab. Janusz Zaleski (Politechnika Wrocławska)

28 X 2010

Praca: niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych

prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz (Akademia Górniczo-Hutnicza)

16 XI 2010

Deep Complexity and the Social Sciences - Experience, Modelling and Operationality

prof. Robert Delorme (Universite de Versailles, Francja)

2 XII 2010

Globalny kryzys finansowy a gospodarka krajów Unii Europejskiej

prof. dr hab. Marek Belka (Prezes Narodowego Banku Polskiego)

15 XII 2010

Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii

dr Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

12 I 2011

Przesłanki i możliwości wykorzystania instrumentów nadzorczych do przeciwdziałania niestabilnym boomom kredytowym

prof. dr hab. Andrzej Sławiński (SGH)

19 I 2011

Przedsiębiorczość społeczna w Polsce – problemy i wyzwania

Agnieszka Pacut (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

23 II 2011

Sprawiedliwość w procesie reform gospodarczych oraz konsolidacji młodych demokracji i co z tego wynika dla instytucjonalnego projektowania

Bartłomiej Nowotarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

9 III 2011

Gospodarka niskoemisyjna – czy potrzebny jest nowy Plan Marshalla?

prof. dr hab. Krzysztof Żmijewski (Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Politechnika Warszawska)

23 III 2011

Diagnoza poziomu satysfakcji obywateli z usług publicznych w Krakowie, województwie małopolskim i pozostałych regionach

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, dr Henryk Banaszak (Uniwersytet Warszawski)

13 IV 2011

Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej szczebla centralnego

Robert Chrabąszcz, Michał Możdżeń (doktoranci UEK)

9 V 2011

Complexity, Semiosis, Structuration: the Role of Social Imaginaries and Collibration in Social Integration

prof. Bob Jessop (Lancaster University)

18 V 2011

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście uwarunkowań regulacyjnych UE

dr Tomasz Tylec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

25 V 2011

Ukryta transformacja. Zmieniająca się rola państwa po upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, Oskar Kowalewski (SGH)

1 VI 2011

Planowanie i programowanie rozwoju zintegrowane z budżetowaniem zadaniowym narzędziem zarządzania na poziomie kraju

Artur Bartoszewicz