SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2007/2008

 

17 X 2007

Flexicurity - Elastyczne bezpieczeństwo, bezpieczna elastyczność czy droga donikąd?

Maciej Frączek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

7 XI 2007

Uwarunkowanie reform ochrony zdrowia w krajach gospodarczo rozwiniętych

dr Paweł Białynicki Birula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

21 XI 2007

Władza i obywatel w prawie zagospodarowania przestrzennego a standardy demokratycznego państwa prawnego

Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz (Unia Metropolii Polskich)

5 XII 2007

Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej

dr Radosław Zubek (European Institute - London School of Economics and Political Science)

19 XII 2007

Znaczenie trzech rodzajów kapitału (ludzkiego, społecznego i kulturowego) jako wyznaczników dobrobytu materialnego

prof. dr hab. Janusz Czapiński (Uniwersytet Warszawski)

9 I 2008

Regionalne elity władzy

dr Andrzej Bukowski (Uniwersytet Jagielloński)

16 I 2008

Nowe metody zarządzania (NMG) – przykład agencji wdrażających: Case study Polska

Tomasz Grzegorz Grosse (Instytut Spraw Publicznych)

5 III 2008

Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego

dr Aneta Kargol (Uniwersytet w Białymstoku)

2 IV 2008

Prawo ponowoczesnego społeczeństwa: uwagi na tle współczesnych wersji teorii systemu społecznego

prof. dr hab. Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński)

16 IV 2008

Mity i fakty rozwoju regionalnego

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski)

7 V 2008

Knowledge Regimes and Comparative Political Economy

prof. John Campbell (Copenhagen Business School)

The Varieties of Capitalism and Hybrid Success. Denmark in the Global Economy

prof. Ove K. Pedersen (Dartmouth College, Hanover, New Hampshire and Copenhagen Business School, Denmark)

21 V 2008

Renewing Dynamic Capabilities at Times of Crisis: The Role of Regulation Process in the Emergence of Semistructures

Renata Kamińska-Labbe (French Riviera Chamber of Commerce)

4 VI 2008

Rola wskaźników w ocenie innowacyjności gospodarki i programowaniu polityki innowacyjnej

Tomasz Geodecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)