SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2016/2017


20 lutego 2017 r.

prof. dr hab. Jerzy Porębski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Miejskość miasta - o projektowaniu przestrzeni publicznej

Koreferent:
prof. dr hab. Czesława Frejlich (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)


1 marca 2017 r.

prof. UW dr hab. Marek Kozak (Uniwersytet Warszawski)
Zarządzanie wielkimi imprezami sportowymi

Koreferenci:
dr Piotr Markiewicz oraz dr Marcin Karwiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


15 marca 2017 r.

prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Populizm jako rewolta przeciwko współzarządzaniu publicznemu. Dlaczego sądy konstytucyjne stały się pierwszymi ofiarami radykalnej zmiany w Polsce i na Węgrzech?

Koreferenci:
prof. UJ dr hab. Andrzej Bukowski (Uniwersytet Jagielloński)
Robert Chrabąszcz


12 kwietnia 2017 r.

prof. UE dr hab. Marian Kachniarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze)
Duża czy mała - dylemat gminnego rozmiaru?

Koreferenci:
dr Jarosław Bober (Katedra Administracji Publicznej UEK)
dr Mariusz Trojak (Katedra Globalizacji i Integracji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego)


31 maja 2017 r.

dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW (Politechnika Warszawska)
Założenia do reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego


7 czerwca 2017 r.

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
Miejskie obszary funkcjonalne wyzwaniem dla terytorializacji polityki rozwoju


13 czerwca 2017 r. (wtorek)

prof. Pasquale Tridico (University Roma Tre)

 


12 października 2016 r.

 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl (Akademia Górniczo-Hutnicza, Prezes Zarządu EC Grupy)
 Uczenie się nowych modeli rządzenia w administracji samorządowej. W poszukiwaniu ram teoretycznych

 dr Bartłomiej Biga (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 Zarządzanie własnością intelektualną i innymi zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwach

 Piotr Rusiecki
 Ochrona oprogramowania w branży IT

 Adam Leszkiewicz (były Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK)
 Własność intelektualna w branży chemicznej


26 października 2016 r.

dr hab. Leszek Kwieciński (Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski)
Polityka a system innowacji w Polsce na przykładzie działania polskich parków technologicznych

Koreferenci:
prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Tomasz Geodecki (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prezentacja - do pobrania


9 listopada 2016 r.

dr Maciej Frączek (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Polityka rynku pracy w Polsce a neoweberowski model zarządzania publicznego

Koreferenci:
dr Konrad Turek (Uniwersytet Jagielloński)
dr Norbert Laurisz (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


23 listopada 2016 r.

dr hab. Kaja Gadowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński)
Dysfunkcje administracji. Procesy decyzyjne w służbie cywilnej w perspektywie nowego instytucjonalizmu

Koreferenci:
prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Marcin Kędzierski

prezentacja - do pobrania


7 grudnia 2016 r.

prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis
Pęknięcie Wschód – Zachód w świetle historii idei

Koreferenci:
prof. dr hab. Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)


11 stycznia 2017 r.

dr hab. Jarosław Flis (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
Zmiany osi podziałów politycznych
prezentacja – do pobrania


25 stycznia 2017 r.

dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie), dr hab. Łukasz Hardt (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)