SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2013/2014 

 

9 X 2013

Etatyzm w zarządzaniu publicznym w Polsce. Narzędzia zarządzania publicznego i polityk publicznych

dr Andrzej Zybała (Collegium Civitas)

Koreferenci:
dr hab. prof. UEK Jacek Klich oraz dr Marcin Zawicki - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

23 X 2013

Niskoemisyjna Polska 2050

dr Andrzej Kassenberg

Koreferenci:
dr inż. Wiesław Wańkowicz - Instytut Rozwoju Miast O/Kraków
prof. dr hab. Krzysztof Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

20 XI 2013

Formy zarządzania rozwojem miast w warunkach gospodarki kreatywnej

dr Michał Kudłacz (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferenci:
dr Marcin Kopeć - Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
dr Piotr Lityński - Zakład Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej (Katedra Gospodarki Regionalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

12 XII 2013

Polityka karna

prof. dr hab. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński)

Koreferenci:
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Prezes TK
prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

18 XII 2013

Społeczno-ekonomiczne funkcje muzeów

dr Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferent:
Jan Strycharz (doktorant UEK)

15 I 2014

Ekonomia szczęścia

prof. dr hab. Bogusław Czarny (SGH)

Koreferenci:
prof. dr hab. Janina Filek - Katedra Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jakub Janus - Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

22 I 2014

Efektywność patentu - ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej

Bartłomiej Biga (doktorant UEK)

Koreferenci:
Maciej Gnela - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dariusz Szklarczyk - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

26 II 2014

Strategie uniwersytetów wobec zmian demograficznych – analiza porównawcza

prof. UEK dr hab. Jacek Klich (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferenci:
dr Magdalena Jelonek i dr Paweł Białynicki Birula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3 III 2014

Claus Offe – KOŁO KRAKOWSKIE

12 III 2014

Otwarta metoda koordynacji a reformy w państwach Unii Europejskiej

Jan Truszczyński (Dyrektor Generalny ds. Edukacji i Kultury UE)

Koreferent:
prof. dr hab. Jacek Purchla - Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

19 III 2014

Polityka rolna w Unii Europejskiej

Wojciech Olejniczak (europoseł)

Koreferenci:
prof. dr hab. Edward Molendowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Wojciech Sroka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

9 IV 2014

Polska polityka edukacyjna wobec osób niepełnosprawnych

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Koreferenci:
dr Małgorzata Trojańska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Maciej Grodzicki - doktorant UEK

14 V 2014

Rynek kamienic w mieście historycznym – od czego zależy wartość, gdy wszystkie kamienice są zabytkowe…?

Maria Bogdani

Koreferenci:
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
dr Monika Murzyn-Kupisz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

21 V 2014

Pytając o Lewiatana. Autarkiczny obywatel i bezsilne państwo

Edwin Bendyk

Koreferenci:
dr Paweł Białynicki Birula - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jan Strycharz - doktorant UEK

28 V 2014

Książki szkolne a niektóre reformy polskiej edukacji

Jan Strycharz, Aleksander Tarkowski

Koreferent:
Marcin Kędzierski - doktorant UEK