SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

21 X 2015

Uczenie się nowych modeli rządzenia w administracji samorządowej. W poszukiwaniu ram teoretycznych

Marta Strumińska (Katedra Nauk Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego)

Koreferenci:
dr Paweł Białynicki Birula (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Michał Możdżeń (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

18 XI 2015

Ekonomiczna analiza prawnych aspektów e-czytelnictwa

dr Bartłomiej Biga (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferenci:
Łukasz Maźnica
Marek Oramus (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

tekst - do pobrania

25 XI 2015

Polska polityka zagraniczna

dr hab. Bartłomiej E. Nowak (Katedra Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

Koreferent:
Marcin Kędzierski (Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

9 XII 2015

Tyrania większości i demokracja proceduralna

prof. dr hab. Marcin Król

Koreferenci:
Aleksander Smolar (Fundacja im. Stefana Batorego)
Stanisław Mazur (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

16 XII 2015

Niesprawność władz publicznych a polityka przestrzenna w Polsce

dr Maciej Nowak (Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, radca prawny O.I.R.P. Szczecin)

Koreferenci:
dr Jarosław Bober (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Michał Kudłacz (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

13 I 2016

Analiza możliwości przeciwdziałania zjawisku dysfunkcjonalnego, amorficznego rozrostu miast w Polsce

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, prof. dr hab. Anna Karwińska oraz dr Michał Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferenci:
dr Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju Miast)
dr Piotr Kopyciński (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

20 I 2016

Presidentialization on the executive arena at the local level? The case of Norway 1992-2012

Prof. Dag Ingvar Jacobsen (Agder University)

Koreferenci:
dr hab. Jacek Klich (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Łukasz Mamica (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

16 III 2016

Gospodarka i polityka gospodarcza

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. dr hab. Jerzy Hausner (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Koreferenci:
dr hab. Robert Włodarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Marek Dąbrowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

23 III 2016

Czy partie są dobrym narzędziem naprawy państwa? Partie polityczne a mechanizm rządzenia w Polsce w latach 1989-2015

dr hab. Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu)

Koreferenci:
dr Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Robert Włodarczyk (Uniwersytet Jagielloński)

20 IV 2016

System polityczny

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Koreferent:
prof. UJ dr hab. Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński)

tezy - do pobrania

11 V 2016

O powikłanej decentralizacji. Instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce

dr Dawid Sześciło (Uniwersytet Warszawski)

Koreferenci:
dr Marcin Zawicki (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Michał Żabiński (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

1 VI 2016

Aktywność obywatelska a przestrzeń wspólna: niektóre uwarunkowania instytucjonalne

prof. dr hab. Jacek Raciborski (Uniwersytet Warszawski)

Koreferenci:
prof. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Andrzej Bukowski (Uniwersytet Jagielloński)

15 VI 2016

Demokracja dostosowana do rynku czy rynek respektujący demokrację

Adam Cymer i Piotr Kuczyński

Koreferenci:
prof. UEK dr hab. Jacek Klich (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Norbert Laurisz (Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)