SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2006/2007

 

11 X 2006

Trzy płaszczyzny ewaluacji - z praktyki polskiej administracji publicznej

dr Marcin Zawicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

25 X 2006

Zbieg ryzyka emerytalnego z innymi rodzajami ryzyka

dr Marek Benio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

15 XI 2006

Co to jest dobra administracja?

prof. UEK dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

29 XI 2006

Etyka i polityka

dr hab. Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski)

10 I 2007

Considering Performance Budgeting as a Case for Incremental Reform

prof. Thomas A. P. Sinclair (Binghamton University)

26 I 2007

Governing sub-national/regional institutional change: the factors shaping the evolution of regional development regimes in CEE countries

prof. Laszlo Bruszt (European University Institute, Florence)

21 II 2007

Dobre rządzenie i debata publiczna

dr Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski)

14 III 2007

Analiza zasobów determinujących możliwości prowadzenia polskiej polityki innowacyjnej

dr Łukasz Mamica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

28 III 2007

The Impact of Structural Funds Regulations on the Mobilization of Local Actors in European Cities - Between Cooperation and Competition. A Comparative Analysis of Krakow and Glasgow

Anna Sobczak (European University Institute)

24 IV 2007

The collapse and regeneration of complex clusters: some evolutionary considerations

dr Pierpaolo Andriani (Durham Business School)

9 V 2007

Democratic Governance: Co-Production, the Third Sector and Citizen Participation in the Provision of Social Services

prof. Victor Pestoff (Mid-Sweden University)

30 V 2007

Ekonomia społeczna, społeczna przedsiębiorczość oraz trzeci sektor w Polsce

Jan Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

13 VI 2007

Co przeszkadza dobrze rządzić w Polsce? Refleksja socjologa

prof. dr hab. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)