RADA PROGRAMOWA 

Przewodniczący Rady Programowej:
Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Alain Alcouffe – Université Toulouse 1, Francja
Ash Amin
 – University of Cambridge, Wielka Brytania
Andrzej Bukowski – Uniwersytet Jagielloński, Polska
John L. Campbell – Dartmouth College, USA
Bernard Chavance – University of Paris Diderot, Francja
Robert Delorme – CEPREMAP, Francja
Dagmir Długosz – Departament Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska
Marius D. Gavriletea – Babes Bolyai University, Rumunia
Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski, Polska
Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Jan Herbst – Uniwersytet Warszawski, Polska
Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski, Polska
Dag Ingvar Jacobsen – University of Agder, Norwegia
Robert Jessop
– Lancaster University, Wielka Brytania
Janusz Koczanowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Tadeusz Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Adam Leszkiewicz – Grupa Azoty S.A., Polska
Ove K. Pedersen – Copenhagen Business School, Dania
Victor Pestoff – Ersta-Sköndal University College, Szwecja
Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa, Polska
Magdalena Środa – Uniwersytet Warszawski, Polska
Pasquale Tridico – Università Roma Tre, Włochy
Jan Jakub Wygnański – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polska
Janusz Zaleski – Politechnika Wrocławska, Polska